Vefsn kommune

Ferievikar sommeren 2024 - Vefsn kommune - sykehjemstjenesten

Ferievikar

Er du vår ferievikar til sommeren?

Våre medarbeidere ved Enhet for sykehjemstjenester skal avvikle velfortjent ferie i ukene 25 - 32 og vi søker etter vikarer for disse ukene. Kunne DU tenke deg å jobbe som ferievikar i et spennende og meningsfullt miljø?

Synes du dette høres dette spennende ut, ønsker vi deg som vår ferievikar til sommeren!

Det foretas fortløpende inntak av ferievikarer. Er du aktuell kontaktes du av en avdelingsleder.

Rekrutteringstiltak:

Du som har anledning til å jobbe 6 uker sammenhengende i ferieperioden fra uke 27-32 vil få en ekstra lønnskompensasjon på kr 10.000.

Sykehjemstjenesten består av avdelingene:

Korttidsavdelingen, Solina, Miljøtunet, Natt, Øyfjell, Parkstuo, Fredlundskogen og Vefsn storkjøkken.

Ved Vefsn storkjøkken trenger vi følgende:

 • Assistenter som kan være medhjelpere sammen med de fst ansatte
 • Perioden uke 26-34 trenger vi kokk med fagbrev.

Enhet for sykehjemstjenester har følgende fagområder innenfor helsetjenester:

 • Øyeblikkelig hjelp
 • Rehabilitering
 • Palliasjon
 • Demensomsorg
 • Korttidsplasser
 • Langtidsplasser somatisk
 • Langtidsplasser innenfor psykisk helse
 • Dagtilbud for personer med demens

Sykehjemstjenestens visjon er «En bauta i omsorg», som betyr at vi skal være inkluderende, ærlige, kompetente og fremtidsrettet.
Vi er livsgledesertifisert og har stort fokus på aktivitet og trivsel for våre beboere.

For deg som søker jobb ved avd. Fredlundskogen ber vi deg være obs hvis du har allergier mot husdyr og planter. Fredlundskogen har fastboende dyr i avdelingen og tilbringer mye tid utendørs med pasientene.

Oppgi perioden du kan jobbe i søknaden.

Dine arbeidsoppgaver vil være

Gi god omsorg og pleie til pasientene, skape gode øyeblikk, og fremme livsglede.

Vi søker deg som

 • Har utdanning som sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider
 • Er student eller elev innen helse- og sosialfaglige studieretninger
 • Har et ønske om å jobbe innen pleie og omsorg
 • Har evne til å samarbeide med dem du er på jobb sammen med

 

Det stilles krav om at søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig.

De som tilsettes i vikariat må levere godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.

Prioriter i søknaden hvilken/hvilke avdelinger du ønsker å jobbe på.

Både avd. Fredlundskogen og Vefsn sykehjem har natt- tjenester. Hvis du er over 18 år, og ønsker å jobbe natt, si noe om det i søknaden.

Vi tilbyr

Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Rekrutteringstiltak

Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter

Faglig og positivt arbeidsmiljø

Lønnsvilkår

Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet

Kontaktpersoner 

Tanja H Drevland, Avdelingsleder Solina, tlf: 75101585 / 91569142,

tanja.helen.drevland@vefsn.kommune.no

Lene Steffenrem, Avdelingsleder Miljøtunet, tlf: 75101782 / 95156871, Lene.Steffenrem@vefsn.kommune.no

Trine Arnhild Granås, Avdelingsleder Parkstuo, tlf: 91170784, Trine.Granas@vefsn.kommune.no

Kristina Solhaug Paulsen, Avdelingsleder Korttidsavdelingen, tlf: 91358315,

Kristina.Paulsen@vefsn.kommune.no

Jofrid Hammer, konstituert avdelingsleder Øyfjell, tlf: 75101595, jofrid.hammer@vefsn.kommune.no

Fred Helge Jensen, Avdelingsleder Natt, tlf: 98405502, FredHelge.Jensen@vefsn.kommune.no

Hilde- Marie Th Rosvold, Avdelingsleder Fredlundskogen, tlf: 92884877,

Hilde.Thorstensen.Rosvold@vefsn.kommune.no

Janne nordahl, Avdelingsleder VVefsn storkjøkken, telefon 47706787

janne.nordahl@vefsn.kommune.no

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våreinternettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju.

Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Del på:

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

31.03.2024

Arbeidssted:

Sykehjemstjenester

Kontaktpersoner:

Adresse:

Skjervgata 34 8657 Mosjøen

Kart: