Vefsn kommune

Vefsn kommune trenger tilkallingsvikarer til barnehagene

Tilkallingsvikarer - barnehagene i Vefsn kommune

Andås, Skjervengan, Olderskog, Kulstad, Krinkelkroken og Drevja barnehager søker engasjerte, omsorgsfulle og lekne tilkallingsvikarer for kortere og lengre vikariat. Vi ønsker å knytte til oss flere stabile vikarer, som kan steppe inn både på kort varsel og ved planlagte fravær. 

Vi kan tilby et miljø hvor lek og utforsking står i sentrum, hvor både barn og voksne trives godt sammen. Kan dette være noe for deg?

Ta kontakt med styrer i den enkelte barnehage for å avtale en prat om hvilke muligheter vi har.

Vi tilbyr:

  • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger.
  • Faglig og positivt arbeidsmiljø.

Lønnsvilkår

  • Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Del på:

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Varierende arbeidstid

Søknadsfrist:

31.12.2024

Adresse:

Skjervgata 34 8657 Mosjøen

Kart: