Vefsn kommune

Avlaster Vefsn kommune

Avlaster

Vefsn kommune har behov for avlaster(e) til ulike oppdrag.

Foreldre til barn med spesielle behov kan etter Helse- og omsorgstjenesteloven få innvilget avlastning for regelmessig ferie og fritid.

Arbeidsoppgaver

  • Avlastningen skal i hovedsak skje utenfor barnets hjem, men enkelte har også behov for timeavlaster i eget hjem.
  • Ved avlastning med overnatting kreves det egnet soveplass for barnet, og hjemmet må være godkjent før oppstart.

 Ønskede kvalifikasjoner

Krav til deg som søker:

  • Du må være over 18 år og være en trygg "voksenperson"
  • Gyldig politiattest i hht. Helse- og omsorgstjenensteloven § 5-4.

I utvelgelsen av kandidater blir felles interesser med den man skal være avlaster for, samt sosial kompetanse viktige faktorer.

Søkere oppfordres til å skrive litt om sine interesser og fritidsaktiviteter i søknaden. Som avlaster har du/dere omsorgen for barnet i avlastningsperioden. Du/dere kommer til å samarbeide tett med barnets foreldre. Det er ønskelig at søkere har mulighet for langvarige oppdrag for å skape stabilitet for barna. Det må leveres politiattest ved tiltredelse, ikke eldre enn tre måneder. 

Vi tilbyr

  • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
  • Faglig og positivt arbeidsmiljø

Lønnsvilkår

  • Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet

 For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider:  www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Del på:

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Varierende arbeidstid

Søknadsfrist:

31.12.2024

Kontaktpersoner:

Adresse:

Skjervgata 34 0000 Mosjøen

Kart: