Vefsn kommune

Vil du være tilkallingsvikar hos oss på Vefsn voksenopplæring?

Tilkallingsvikarer - Vefsn voksenopplæring

Med bakgrunn i flyktningsituasjonen har vi behov for flere tilkallingsvikarer på norskkurs for voksne.

Vi tilbyr en meningsfylt jobb som gir rom for utvikling og en skole der vi jobber sammen for det beste for elevene.

Inntak av vikarer vil foregå fortløpende etter behov.

Arbeidsoppgaver

  • Aktiv deltakelse i daglige undervisningsoppgaver ved skolen og utføre oppgaver som du blir tildelt.
  • Som vikar må du kunne sette deg inn i rutinene på skolen, og vise engasjement, og delta i aktiviteter og de oppgaver som det jobbes med. Vi vektlegger engasjement, pålitelighet og arbeidsvilje.

Kvalifikasjoner

Det er en fordel men ikke et krav at du har lærerutdanning, undervisningskompetanse i norsk som andrespråk, erfaring med lese og skrive opplæring, erfaring fra arbeid med innvandrere og god digital kompetanse.

Søker må være over 18 år og ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

På Vefsn voksenopplæring møter du et inkluderende og godt arbeidsmiljø og det er viktig for oss at du har et positivt menneskesyn er samarbeidsvillig og engasjert.

Vi tilbyr

  • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
  • Faglig og positivt arbeidsmiljø

Lønnsvilkår

  • Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet

Den som tilsettes må før tiltredelse legge fram politiattest i samsvar med Opplæringslovens §10-9.

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Del på:

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.12.2024

Kontaktpersoner:

Adresse:

Skjervengan 34 8657 Mosjøen

Kart: