Vefsn kommune

Vefsn kommune - Psykisk helse

Ferievikarer 2023

Vår ferieavvikling skjer i perioden uke 26 – 33 og vi trenger vikarer ved våre omsorgsboliger i Andås og Fearnleys gate.  Det er turnusarbeid i boligene.  Fint hvis du også kan være tilgjengelig i uke 25 for opplæringsvakter.

Rekrutteringstiltak:

De som har anledning å jobbe 6 uker sammenhengende i ferieperioden fra uke 27 – 33 vil få en ekstra lønnskompensasjon på kr 10 000,-.  

De som har anledning å jobbe 7 uker sammenhengende i ferieperioden fra uke 27 – 33 vil få en ekstra lønnskompensasjon på kr 12 500,-.  

Å arbeide med psykisk helse betyr å møte mange spennende mennesker og løse allsidige oppgaver innenfor fagområdet.  Vårt hovedfokus er å hjelpe den enkelte til en god hverdag gjennom bistand, støtte og helsehjelp.  Vi jobber for å ivareta den enkeltes selvstendighet og medbestemmelse, samt legge til rette for meningsfulle aktiviteter gjennom miljøterapeutiske tiltak.  Du vil få god opplæring og veiledning når du jobber hos oss. 

Oppgi perioden du kan jobbe i søknaden din.

Arbeidsoppgaver:

  • Praktisk bistand
  • Pleie- og omsorgsoppgaver
  • Støttesamtaler
  • Miljøarbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Ferdig utdannet eller student underveis i helsefaglig utdanning (både høyskole- og fagnivå)
  • Ufaglærte, fortrinnsvis med relevant praksis

Krav om:

  • Må være fylt 18 år
  • Sertifikat kl B
  • Søkere må beherske norsk, skriftlig og muntlig 
  • Godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 mnd.

Vi tilbyr:

Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter

Faglig og positivt arbeidsmiljø

Lønnsvilkår

Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju.

Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå

foran eksterne søkere Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Del på:

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

10.04.2023

Adresse:

Mathias Bruns gate 12 8657 Mosjøen

Kart: