Vefsn kommune

Ferievikarer 2024 - Vefsn kommune - Helsetjenesten

Ferievikarer 2024 - avdelingene Psykisk Helse, Vefsn legesenter og Helgeland krisesenter

Ferievikar

Er du vår ferievikar til sommeren?

Våre medarbeidere ved Helsetjenesten skal avvikle velfortjent ferie i ukene 26 - 33 og vi søker etter vikarer for disse ukene. Kunne DU tenke deg å jobbe som ferievikar i et spennende og meningsfullt miljø?

Synes du dette høres spennende ut, ønsker vi deg som vår ferievikar til sommeren!

Det foretas fortløpende inntak av ferievikarer. Er du aktuell kontaktes du av en avdelingsleder.

Rekrutteringstiltak:

Du som har anledning til å jobbe 6 uker sammenhengende i ferieperioden fra uke 27-32 vil få en ekstra lønnskompensasjon på kr 10.000.

De avdelingene i Helsetjenesten som trenger ferievikarer er:

Avdeling for Psykisk helse, Vefsn legesenter og Helgeland krisesenter.

 

Vefsn legesenter driftest kommunalt og har pr tiden 5 fast ansatte leger. Vi har 5 fast ansatte sekretærer i 100% stilling og avdelings leder som har tilholdssted ved kontoret.

Arbeidet omfatter pasientrettet og forefallende arbeid ved legekontoret, det rulleres på arbeidsoppgavene igjennom uken. Vikariatet inngår i turnus med jobb hver 5 helg på Vefsn kommunale legevakt. Det kreves stor grad av service, fleksibilitet og gode samarbeidsevner. Arbeidet utføres i team med legene og med pasienten i fokus. Kontoret er bevist på høy kvalitet og vi tilstreber opplæring og trening jevnlig

Ved Vefsn legesenter trenger vi følgende:

 • Helsesekretær

Arbeidsoppgaver

 • Ekspedisjonsarbeid og mottak, oppfølging av telefonhenvendelser
 • Laboratoriearbeid
 • Prøvetaking
 • Sårstell, mm på skiftestue
 • Medisinsk behandling og rådgivning

Ønskede kvalifikasjoner:

 •   Autorisasjon som helsesekretær, eller annen relevante kvalifikasjoner.
 •   Erfaring fra legekontor
 •   Gode IT-kunnskaper og oppfølging av pasient journal
 •   Gode samarbeidsevner, veilednings- og kommunikasjonsevner
 •   God norskkunnskap, muntlig og skriftlig
 •   Du må kunne trives i et aktivt og travelt arbeidsmiljø
 •   Studenter og elever som tar helse- og sosialfaglige studieretninger

Helgeland krisesenter er et lavterskeltilbud for kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Avdelingen tilbyr et beskyttet botilbud i en overgangsperiode, samt dagsamtaler.

Helgeland krisesenter er et interkommunalt krisesenter der Alstadhaug, Leirfjord, Herøy, Dønna, Hemnes, Hattfjelldal, Grane og Vefsn kommune inngår i samarbeidet. Vefsn kommune er vertskommune og avdelingen sorterer under Helsetjenesten i Vefsn kommune.

Stillingen inngår i turnus med hvilende nattevakter og helgearbeid må påregnes.

Ved Helgeland krisesenter trenger vi følgende:

 • Ferievikar

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegge vold/ trusler og vurdere nødvendige sikkerhetstiltak
 • Gi støtte og veiledningssamtaler med brukere
 • Oppfølging i reetableringsfasen
 • Samarbeid med øvrig hjelpeapparat og samarbeidspartnere
 • miljøarbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant Helse- og sosialfaglig utdanning som Barne og ungdomsarbeider eller Helsefagarbeider. Relevant erfaring kan kompensere for utdanning.
 • Uredd innstilling, med motivasjon og engasjement for mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner.
 • Høy grad av selvstendighet i arbeidsutførelsen.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Gode relasjon- og kommunikasjonsferdigheter
 • Erfaring fra arbeid med voldsutsatte er en fordel
 • Krav om tilfredsstillende politiattest jfr. Helsepersonelloven §20a
 • Førerkort klasse B
 • Språk: norsk og engelsk – god muntlig og skriftlig framstillingsevne

Avdeling for Psykisk helse

Vår ferieavvikling skjer i perioden uke 26 – 33 og vi trenger vikarer ved våre omsorgsboliger i Andås og Fearnleys gate.  Det er turnusarbeid i boligene. 

Å arbeide med psykisk helse betyr å møte mange spennende mennesker og løse allsidige oppgaver innenfor fagområdet.  Vårt hovedfokus er å hjelpe den enkelte til en god hverdag gjennom bistand, støtte og helsehjelp.  Vi jobber for å ivareta den enkeltes selvstendighet og medbestemmelse, samt legge til rette for meningsfulle aktiviteter gjennom miljøterapeutiske tiltak.  Du vil få god opplæring og veiledning når du jobber hos oss. 

Oppgi perioden du kan jobbe i søknaden din.

Arbeidsoppgaver:

 • Praktisk bistand
 • Pleie- og omsorgsoppgaver
 • Støttesamtaler
 • Miljøarbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ferdig utdannet eller student underveis i helsefaglig utdanning (både høyskole- og fagnivå)
 • Ufaglærte, fortrinnsvis med relevant praksis

Krav om

 • Må være fylt 18 år
 • Sertifikat kl B
 • Søkere må beherske norsk, skriftlig og muntlig 
 • Godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 mnd.

Prioriter i søknaden hvilken/hvilke avdelinger du ønsker å jobbe på.

Kontaktpersoner 

Avdelingsleder v/Vefsn Legesenter: Tom Roger Strøm tlf: 995 74 163 mail: TomRoger.Strom@vefsn.kommune.no

Avdelingsleder v/ Helgeland krisesenter Sonja S. Olsen tlf: 992 26 859 mail: Sonja.Skarsbo.Olsen@vefsn.kommune.no

Avdelingsleder v/ Psykisk helse: Hanne Grostad Nyland tlf: 948 70 301 mail: hanne.grostad.nyland@vefsn.kommune.no

Vi tilbyr

Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter

Faglig og positivt arbeidsmiljø

Lønnsvilkår

Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju.

Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del på:

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

31.03.2024

Kontaktpersoner:

Adresse:

Skjervgata 34 8657 Mosjøen

Kart: