Vefsn kommune

Ferievikar sommeren 2024 - Vefsn kommune - hjemmetjenesten

Ferievikar

Hjemmetjenesten har behov for ferievikarer- er DU den vi ser etter? 

Våre ansatte skal ta ut velfortjent sommerferie i perioden uke 25 tom 32, og vi har derfor behov for ferievikarer i enheten. Kunne du tenke deg å jobbe som ferievikar i en spennende og meningsfull tjeneste som gir deg mange gode øyeblikk med flotte mennesker som har behov for litt hjelp i hverdagen?

Hjemmetjenesten gir tjenester med god omsorg og pleie til brukere som bor i sitt eget hjem. De ansatte hjelper brukerne ut i fra hvilke tjenester de har vedtak på. Brukermedvirkning og brukernes behov er sentralt i alt omsorgsarbeid. I hjemmetjenesten er nære øyeblikk, gode relasjoner og variabelt arbeid en del av vår arbeidshverdag.

Synes du dette høres dette spennende ut, ønsker vi deg som vår ferievikar til sommeren!

Det foretas fortløpende inntak av vikarer, er du aktuell kontaktes du av en avdlingsleder.

Rekrutteringstiltak

Ferievikarer som jobber seks uker sammenhengende i ukene 27-32 vil få en ekstra lønnskompensasjon på kr 10.000,-.

Hjemmetjenesten består av følgende avdelinger

Hjemmetjenesten Sentrum, hjemmetjenesten Sør, hjemmetjenesten Nord og Natt- tjenesten, alle disse sonene er hjemmetjenester «på- hjul» som krever at du har sertifikat (bil eller moped). I tillegg er det avdelingene Skjervengan bo- og servicesenter og Parken bo- og servicesenter som begge er bemannede omsorgsboliger.

Om du har ønske om en spesiell avdeling, er det fint om du skriver dette i søknaden.

Arbeidsoppgaver

Å jobbe i hjemmetjenesten går i hovedsak ut på å gi den enkelte bruker en god hverdag og livskvalitet gjennom å sørge for god omsorg, ivaretakelse og oppfølging i deres eget hjem gjennom;

 • Pleie og omsorgsoppgaver
 • Bistand til ivaretakelse av personlig hygiene
 • Bistand til ernæring og matvarebestilling
 • Hjelpe til å mestre daglige aktiviteter
 • Oppfølging av den enkeltes helsetilstand
 • Bistand til praktiske gjøremål
 • Legemiddelhåndtering
 • Dokumentasjon
 • Renhold

 Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker etter vikarer som har:

 • Utdanning som godkjent sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider
 • Studenter og elever som tar helse- og sosialfaglige studieretninger
 • Ufaglærte med og uten praksis fra pleie og omsorg er også velkommen til å søke

Til noen av våre avdelinger kan det være behov for førerkort og disposisjon av egen bil til de som utfører renhold, fint om det fremkommer av CV om du har dette. Refusjon for bruk av egen bil i hht. kommunens avtaler.

• Det stilles krav om at søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter

Faglig og positivt arbeidsmiljø

Lønnsvilkår

Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju.

Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere.  Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

 

 

Del på:

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

31.03.2024

Arbeidssted:

Enhet for hjemmetjenester

Adresse:

Skjervgata 34 8657 Mosjøen

Kart: