Vefsn kommune

Legetjenesten Vefsn kommune

Helsesekretær

Ledig stilling ved Vefsn legesenter. 100% fast stilling som helsesekretær med oppstart 1 juli 2023.

Vefsn legesenter driftest kommunalt og har pr tiden 4 fast ansatte leger, men det er opprettet en 5. lege hjemmel ved kontoret. Vi har fra før 4 fast ansatte sekretærer i 100% stilling og avdelings leder som har tilholdssted ved kontoret.

Stillingen omfatter pasientrettet og forefallende arbeid ved legekontoret, det rulleres på arbeidsoppgavene igjennom uken. Stillingen inngår i turnus med jobb hver 4 helg på Vefsn kommunale legevakt. Helgebelastningen vil høyst sannsynlig reduseres til hver 5. helg ved ansettelse av den 5. sekretæren. Stillingen krever stor grad av service, fleksibilitet og gode samarbeidsevner. Arbeidet utføres i team med legene og med pasienten i fokus. Kontoret er bevist på høy kvalitet og vi tilstreber opplæring og trening jevnlig.  

Arbeidsoppgaver

 • Ekspedisjonsarbeid og mottak, oppfølging av telefonhenvendelser.
 • Laboratoriearbeid.
 • Prøvetakning.
 • Sårstell, mm på skiftestue.
 • Medisinsk behandling og rådgivning.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som helsesekretær, eller annen relevante kvalifikasjoner.
 • Erfaring fra legekontor
 • Gode IT-kunnskaper og oppfølging av pasient journal
 • Gode samarbeidsevner, veilednings- og kommunikasjonsevner
 • God norskkunnskap, muntlig og skriftlig
 • Du må kunne trives i et aktivt og travelt arbeidsmiljø
 • Du må sette kvalitet i arbeidet ditt høyt.
 • Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet.

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju.

Oppgi to referanser i søknaden.

 

Vi tilbyr

 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Faglig og positivt arbeidsmiljø, med pasienten og kvalitet i fokus.

Lønnsvilkår

Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet.  

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

 

 

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

11.04.2023

Kontaktpersoner:

Adresse:

Skjervgata 34 0000 Mosjøen

Kart: