Vefsn kommune

Legetjenesten

Ferievikarer Helsesekretær

Vefsn legesenter søker etter ferievikar som helsesekretær i ukene 26-33.

Vefsn legesenter driftest kommunalt og har pr tiden 4 fast ansatte leger. Vi har 4 fast ansatte sekretærer i 100% stilling og avdelings leder som har tilholdssted ved kontoret.

Arbeidet omfatter pasientrettet og forefallende arbeid ved legekontoret, det rulleres på arbeidsoppgavene igjennom uken. Vikariatet inngår i turnus med jobb hver 4 helg på Vefsn kommunale legevakt. Det kreves stor grad av service, fleksibilitet og gode samarbeidsevner. Arbeidet utføres i team med legene og med pasienten i fokus. Kontoret er bevist på høy kvalitet og vi tilstreber opplæring og trening jevnlig. 

Ferievikarer som jobber seks uker sammenhengende i ferieperioden fra uke 27 – 33 vil få en ekstra lønnskompensasjon på kr 10.000,-

Ferievikarer som jobber syv uker sammenhengende i ferieperioden fra uke 27 – 33 vil få en ekstra lønnskompensasjon på kr 12.500,-

Arbeidsoppgaver

 • Ekspedisjonsarbeid og mottak, oppfølging av telefonhenvendelser.
 • Laboratoriearbeid.
 • Prøvetakning.
 • Sårstell, mm på skiftestue.
 • Medisinsk behandling og rådgivning.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som helsesekretær, eller annen relevante kvalifikasjoner.
 • Erfaring fra legekontor
 • Gode IT-kunnskaper og oppfølging av pasient journal
 • Gode samarbeidsevner, veilednings- og kommunikasjonsevner
 • God norskkunnskap, muntlig og skriftlig
 • Du må kunne trives i et aktivt og travelt arbeidsmiljø
 • Studenter og elever som tar helse- og sosialfaglige studieretninger
 • De som tilsettes i vikariat må levere godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.
 •  

Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet.

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju.

Vi tilbyr

Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter

Faglig og positivt arbeidsmiljø, med pasienten og kvalitet i fokus.

Rekrutteringstiltak.  

Lønnsvilkår

Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet. 

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.  Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

 

 

 

 

 

 

Del på:

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid
Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

11.04.2023

Kontaktpersoner:

Adresse:

Skjervgata 34 0000 Mosjøen

Kart: