Vefsn kommune

Vefsn kommune - Miljøterapitjenesten - Harton Furøsgt/Nermoveien

Miljøarbeider

I Miljøterapitjenesten er det for tiden ledig 100 % stillinger som miljøarbeider. Stillingene er tilknyttet avdeling i Harton Furøesgt-/Nermoveien og det er vakter ved begge avdelingene.  Stillingene har for tiden arbeid dag/aften turnus og arbeid hver 4. helg i langvakter. 

Søkere med fortrinnsrett jf. HTA § 2.3 og AML §§ 14-1, 14,2 og 14,3 må søke innen fristens utløp.

Arbeidsoppgaver

 • Gi praktisk bistand og veiledning til brukere i henhold til enkeltvedtak, yrkesetiske retningslinjer, etiske normer og
 • Gjeldende lovverk.
 • Gjøre faglige vurderinger og iverksetter nødvendige tiltak.
 • Veilede bruker, pårørende, medarbeidere, studenter, elever og lærlinger. 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis helsefagarbeider.
 • Lærlinger som skal ta fagprøve i løpet av våren 2023 kan også søke.
 • Er du i avslutningen av utdanning innen helse-og sosialfag/oppvekstfag, er du velkommen til å søke.
 • Har relevant praksis fra arbeid med brukergruppen
 • Har grunnleggende datakunnskaper
 • Førerkort kl. B (må kunne kjøre bil med manuelt og automatisk gir)
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

 Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Godt humør, viser ansvarlighet, har nysgjerrighet, viser engasjement og er en relasjonsskaper
 • Har god arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert, selvstendig og i team 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ved tilsetting må det før tiltredelse legges fram tilfredsstillende politiattest ihht. Helse og omsorgstjenesteloven §5-4

Minimum to referanser bes oppgitt i søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju

Vi tilbyr

 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Faglig og positivt arbeidsmiljø

Lønnsvilkår

 • Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

 

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

28.03.2023

Kontaktpersoner:

Adresse:

Skjervgata 34 0000 Mosjøen

Kart: