Vefsn kommune

Miljøterapitjenesten Helga viks vei/Alfheimgata

Miljøterapeut

I Miljøterapitjenesten er det for tiden ledig 100 % stilling som miljøterapeut. Stillingen er tilknyttet avdeling i Helga Viks vei/Alfheimgata, med arbeidssted Helga Viks veg. Stillingen har for tiden arbeid dag/aften turnus og arbeid hver 3. helg, med en langvatk pr helg.

Søkere med fortrinnsrett jf. HTA § 2.3 og AML §§ 14-1, 14,2 og 14,3 må søke innen fristens utløp.

Arbeidsoppgaver

 • Gi praktisk bistand og veiledning til brukere i henhold til enkeltvedtak, yrkesetiske retningslinjer, etiske normer og gjeldende lovverk.
 • Gjøre faglige vurderinger og iverksetter nødvendige tiltak.
 • Veilede bruker, pårørende, medarbeidere, studenter, elever og lærlinger. 
 • Pleie, stell og veiledning til brukere med utviklingshemming, og ervervet hjerneskade.
 • Primærkontaktoppgaver for bruker.
 • Ansvarsvakt. 

 Kvalifikasjoner for stillingen

 • 3 årig høgskole utdanning innen helse- og sosialfag

Det er også ønskelig at du har:

 • Har relevant praksis fra arbeid med brukergruppen
 • Har grunnleggende datakunnskaper
 • Førerkort kl. B
 • Det stilles krav om norskprøve C1/B2 for utenlandske søkere. Dette kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

 Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Godt humør, viser ansvarlighet, har nysgjerrighet, viser engasjement og er en relasjonsskaper
 • Har god arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert, selvstendig og i team 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 Ved tilsetting må det før tiltredelse legges fram tilfredsstillende politiattest ihht. Helse og omsorgstjenestelove §5-4

Minimum to referanser bes oppgitt i søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju

Vi tilbyr

Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter

Faglig og positivt arbeidsmiljø

Lønnsvilkår

Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

 

 

 

 

 

 

 

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

28.03.2023

Kontaktpersoner:

Adresse:

Skjervgata 34 0000 Mosjøen

Kart: