Vefsn kommune

Vefsn kommune Miljøterapitjenesten

Ferievikarer 2023

Er du vår ferievikar til sommeren?

De ansatte i Miljøterapitjenesten skal avvikle ferie i ukene 25 - 33 og vi søker etter vikarer i perioden. 

Rekrutteringstiltak:

De som har anledning til å jobbe 6 uker sammenhengende i ferieperioden fra uke 27 – 33 vil få en ekstra lønnskompensasjon på kr 10.000.

De som har anledning til å jobbe 7 uker sammenhengende i ferieperioden fra uke 27 - 33 vil få en ekstra lønnskompensasjon på kr 12.500. 

 

Miljøterapitjenesten består av avdelingene:

Villavegen, Harton Furøs gt./Nermovegen, Harton Furøs gt.25, Dr. Ravns veg, Helga Viks veg/Alfheimgata og Heggvegen.

 

Miljøterapitjenesten kan tilby oppgaver innenfor det spennende fagområdet helse- omsorg - med hovedvekt på ivaretakelse av den enkelte og fokus på aktiviteter. Vi yter også avlastningstjenester. 

Vårt hovedmål og visjon er å «ivareta brukernes verdighet, trygghet og sosiale liv. Vi skal vektlegge sunn helse, gode levekår, meningsfylt fritid og god ivaretakelse ut fra den enkeltes forutsetning og behov». 

Dette vil også være mål for den jobben dere skal utføre som ferievikar i tjenesten. 

Oppgi perioden du kan jobbe i søknaden.

Arbeidsoppgaver

Pleie og omsorgsoppgaver i avdelingene.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker etter vikarer som har:

  • utdanning som godkjent sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider
  • studenter og elever som tar helse- og sosialfaglige studieretninger
  • ufaglærte med og uten praksis fra pleie og omsorg er også velkommen til å søke

Det stilles krav om at søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig.

De som tilsettes i ferievikariat må levere godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.

Prioriter i søknaden hvilken/hvilke avdelinger du ønsker å jobbe på.

Alle avdelingene har natt-tjenester. Hvis du ønsker å jobbe natt, si noe om det i søknaden.

Vi tilbyr

Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter

Faglig og positivt arbeidsmiljø

Rekrutteringstiltak

Lønnsvilkår

Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet

Kontaktperson

Stine Mari Sørvig, Avdelingsleder Villavegen, tlf: 957 80 635, stine.mari.sorvig@vefsn.kommune.no

Brita Mari Appfjell, fungerende avd.leder Harton Furøs gt./Nermovegen, tlf:910 00 654 britamari.appfjell@vefsn.kommune.no

Elin Mosås-Solheim, Avdelingsleder Harton Furøs gt.2, tlf: 941 76 941, elin.mosas-Solheim@vefsn.kommune.no

Jill Lynghaug, Avdelingsleder Dr. Ravns veg, tlf: 911 67 399, jill.lynghaug@vefsn.kommune.no

Gunn-Tove Mokkelbost, Avdelingsleder Helga Viks veg/Alfheimgata, tlf: 909 56 163, gunn.tove.mokkelbost@vefsn.kommune.no

Ann-Hege Bøasæter, Avdelingsleder Heggvegen, tlf: 902 06 365, ann-hege.boasaeter@vefsn.kommune.no

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju.

Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

 

Del på:

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

10.04.2023

Adresse:

Skjervgata 34 0000 Mosjøen

Kart: