Vefsn kommune

Vefsn kommune SLT

Team ung- endring, konferanse og kultur

Kommunestyret i Vefsn, Statsforvalteren i Nordland, BUFDIR og Erasmus+ har for 2023 bevilget ekstra midler slik at vi kan lyse ut sommerjobber for ungdom.  

Nytt i år et at vi i Vefsn skal arrangere en stor Nasjonal Ungdomskonferanse den 27. - 29. august. I forbindelse med planleggingen skal vi også arrangere en pilot av deler av konferansen under Festspillene Helgeland, i Vefsn.  Vi ønsker derfor å ansette et korps av ungdom som skal planlegge og gjennomføre denne konferansen. 

Vi trenger 

  • Prosessledere/endringsagenter i Team ung endring.  
  • Festivalverter  
  • Unge utøvende kunstnere 
  • SoMe-operatører   

Arbeidet vil bli ledet av ungdomsrådet og veileder for ungdomsrådet vil bistå.  

For de som ønsker å være endringsagenter og festivalverter er det et krav at du har erfaring fra å lede aktiviteter og prosesser for ungdom fra annet hold. Vi vil vektlegge erfaring fra arbeid med ungdomsråd, elevråd og Demokrati i praksis-valgfaget. For de som ønsker å bli ansatt som unge kunstnere og SoMe-operatører er det viktig at du har erfaring og ferdigheter innenfor disse områdene.  

Har du lyst på en utfordring i Vefsn kommune, er mellom 15 år og 19 år og bor i Vefsn, send søknad om sommerjobb! 

De som tilbys jobb vil i utgangspunktet få jobbe i 3 uker i tillegg må man beregne arbeid i ca. én uke ekstra, i arbeidet rett før, under og rett etter konferansen.     

Vi vil gi tilbud til ca. 15 personer totalt. 

For de som ønsker å arbeide med Nasjonal konferanse, vil det arrangeres intervju.   

For de som ønsker å være unge kunstnere må man påregne prøvespilling eller lignende demonstrasjon av ferdigheter.

Er dere ei gruppe av unge kunstnere/musikere, si gjerne i fra om det i søknaden.  

Lønnsvilkår

Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju.

Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

 

 

Del på:

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Prosjekt

Arbeidstid:

Dag
Kveld

Søknadsfrist:

02.04.2023

Kontaktpersoner:

Adresse:

Skjervgata 34 8657 Mosjøen

Kart: